நண்பர் ஸ்ரீனிவாஸ் தளம் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் ஆகிவிட்டதாம். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள்!

ஸ்ரீனிவாஸ் இந்த தளத்திலும் சக ஆசிரியராக பல நாள் இருந்தவர். அவருடைய பதிவுகளால் – குறிப்பாக சுஜாதா பற்றிய பதிவுகளால் – மேலும் பல வாசகர்கள் இந்தப் பக்கம் வந்தார்கள் என்பதை இந்த தருணத்தில் நினைவு கூர்கிறேன்.

Advertisements