பாரதி தமிழ் சங்கம் தமிழ் புத்தாண்டை ஒரு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறது. அடுத்த சனிக்கிழமை, சன்னிவேல் ஹிந்து கோவில் அரங்கில் மாலை நான்கு மணிக்கு நிகழ்ச்சி.

Advertisements