தீபாவளி ”ஸ்லீப் ஓவர் நைட்” முடிந்து காலை எட்டு மணி

டமால் டமால் – சத்தம் பிருந்தாவின் பெட்ரூமில் இருந்து வந்தது. பிருந்தா குளியலில்.

நான் (தீபாவளி தொடர்கிறதோ என்று நினைத்துக் கொண்டே) – Sreya, What’s  going on? Com’ere

ஸ்ரேயா – (சத்தமாக கிரியாவிடம்) நோ நோ!

ஸ்ரேயாவின் முகம் என் பெட்ரூமில் பிரசன்னமாகியது. பின்னால் கிரியா.

நான் – வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்?

ஸ்ரேயா – (புன்முற்வலோடு) She is not doing what I told her.

நான்  – (புன்முறுவலோடு) Kriya, did you give hard time to her?

கிரியா – She is asking me to do things that I don’t want to do.

நான் – But did  you …… give hard time to her?

கிரியா – (சற்றே யோசித்தவாரே) Well, she is asking to do…

நான் – My question is “Did yooooou give hard time to her”

கிரியா – (ஆக்ரோஷமாகவும் வேகவேகமாகவும்) She gave me hard time first. So I gave back her what she gave me.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: குடும்பம்

Advertisements