8 போட்டி முடிவுகளை சரியாக கணித்த பால் என்ற ஆக்டோபஸ் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன் இறந்தது. வயதாகி இறந்து போனதாம். (அப்பாடா! ஜாதி, மதம், வரலாறு தாண்டி லைட்டாக ஒரு பதிவு எழுதிவிட்டேன்!)

ஆக்டோபஸ் ஜோசியம் மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எப்படி முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன, ஏன் ஊடகங்கள் இந்த மாதிரி செய்திகளை பரப்புகின்றன என்பதைப் பற்றி ஆராய்ச்சியே செய்யலாம். மால்கம் க்ளாட்வெல் எழுதிய டிப்பிங் பாயின்ட் என்ற புத்தகத்தில் இது மாதிரி பரவும் fad-களைப் பற்றி நிறைய எழுதி இருக்கிறார்.

நண்பர் கோபால் அனுப்பிய ஒரு ஜோக் கீழே.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: மிச்சம் மீதி

Advertisements