போன வாரம் என்னை தமிழ்மணம் நட்சத்திரப் பதிவராக தேர்ந்தெடுத்திருந்த சங்கருக்கு நன்றி!

தமிழ்மணம் என்ன என்று தெரியாதவர்களுக்கு: இது ஒரு தமிழ் ப்ளாக் திரட்டி(Aggregator). வாராவாரம் ஒருவரை நட்சத்திரப் பதிவராக தேர்ந்தெடுத்து அவரது பதிவுகளை highlight செய்கிறது.

இது சம்பிரதாயமான நன்றி இல்லை. சங்கர் கேட்டிருந்த விவரங்களை நான் தாமதமாக அனுப்பி இருந்தேன். அவரே ஏதோ அட்ஜஸ்ட் செய்துகொண்டார். ஒரு பொறுப்பேற்று செய்யும்போது வர வேண்டிய விஷயங்கள் வரவில்லை என்றால் எத்தனை அவஸ்தை என்று நம் எல்லோருக்கும் தெரியும். அதைத் தாண்டி பணியாற்றும் சங்கருக்கு மனப்பூர்வமான நன்றி!

Advertisements