பாலாஜி என்பவர் தமிழ் ஹிந்து தளத்தில் “மிதவாத முஸ்லீம்கள் எங்கே? ” என்று ஒரு பதிவு சீரிஸ் எழுதி இருக்கிறார். நல்ல சீரிஸ். நான்கு பகுதிகள் உள்ளன. (பகுதி 1, பகுதி 2, பகுதி 3, பகுதி 4)

குறிப்பாக மூன்றாம் பகுதி என் போன்றவர்களுக்கு இஸ்லாம் மீது இருக்கும் திருப்தியான பதில் இல்லாத கேள்விகளை தொகுத்திருக்கிறது. படித்துப் பாருங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: நாட்டு நடப்பு