ஷிஹான் ஹுசேனி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். கராத்தே நிபுணர். சில படங்களில் கூட தலையை காட்டி இருக்கிறார் என்று நினைவு.

ஹுசேனியின் ஒரு பழைய பேட்டியை இங்கே பார்த்தேன். அவர் ஒரு ஹிந்துப் பெண்ணை மணந்திருக்கிறார். இரண்டு பக்கமும் பிரச்சினை.

அவருடைய குமுறல்கள் genuine ஆக தெரிகிறது. பேட்டி வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இந்த பத்து வருஷங்களில் அவருக்கு அடிப்படை மனநிலை மாறாமல் இருக்கவும், அவருடைய தினசரி பிரச்சினைகள் தீர்ந்திருக்கவும் அவரை வாழ்த்துகிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: நாட்டு நடப்பு

Advertisements