பக்சின் ஆட்சேபணைகளையும் மீறி ஒரு தனி ப்ளாக் வைத்துவிடலாம் என்று இருக்கிறேன். ப்ளாகுக்கு நல்ல பேர் ஏதாவது சொல்லுங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: மிச்சம் மீதி

Advertisements