சனிக்கிழமை ஸ்வாகத் ஹோட்டலில் நடப்பதாக இருந்த நிகழ்ச்சி இப்போது
Bay area Vaishnav Parivar
25 Corning Ave.,
Milpitas, CA 95035
Phone: (408) 586-0006
FAX: (408) 586-0008

என்ற முகவரியில் நடக்கிறது. தவறான இடத்துக்கு போய்விடாதீர்கள்!

நேரம் மாறவில்லை, அதே ஒன்றரை மணிக்கு.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: நாட்டு நடப்பு

தொடர்புடைய பதிவுகள்: சுப்ரமணிய சாமி சிலிகான் வாலிக்கு வருகிறார்.

Advertisements