கொஞ்ச நாளாக எழுத முடியாத சூழ்நிலை. மன்னிக்க வேண்டும். கூடிய சீக்கிரம் எழுதுவேன் என்ற நம்பிக்கையுடன்…

Advertisements