போன வருஷம் (2009) 25 -30 பேரின் எழுத்துக்களை தமிழக அரசு நாட்டுடமை ஆக்கியது. பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த வருஷம் யாரும் இல்லையா? யாருக்காவது தெரியுமா?

தொகுக்கப்பட்ட, தொடர்புடைய பக்கம்: நாட்டுடமை சீரிஸ்

Advertisements