ஆனந்த் கடைசி ஆட்டத்தை வென்று உலக சாம்பியன் ஆக தொடர்கிறார். இப்போதுதான் மீண்டும் இந்த போட்டி பற்றி எழுத மூடே வருகிறது!

டொபலோவின் தவறுகள் மூலம்தான் அவர் வென்றார். பிற விவரங்களை அப்புறம் தர முயற்சிக்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: செஸ்

ஆனந்த்-டொபலோவ் ஆட்டம் #8
ஆனந்த்-டொபலோவ் ஆட்டம் #7
ஆனந்த்-டொபலோவ் ஆட்டம் #6
ஆனந்த்-டொபலோவ் ஆட்டம் #5
முதல் 4 ஆட்டங்கள்

செஸ்வைப்ஸ் – ஆட்டங்கள், வீடியோக்கள்
ஆனந்த்-டொபலோவ் – லைவ், ஆடும்போது என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்க
சூசன் போல்காரின் ரன்னிங் கமெண்டரி