ஹுசேனைப் பற்றி எழுதியது போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். எனக்கே கொஞ்சம் அலுத்துவிட்டது. ஆனால் இரண்டு அருமையான பதிவுகளைப் பற்றி சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது.

ஒன்று டாக்டர் ருத்ரன் எழுதியது. இதன் பின்புலம் ஹுசேனை வைத்து ஷோ காட்டி அவருக்கு எதிராக ஒரு அணியில் ஓட்டுகளை திரட்டுவதே என்று நிறுவுகிறார். அப்புறம் நிர்வாண சரஸ்வதி விஷயத்தில் literal ஆகவே படம் வரைந்து பாகம் குறித்திருக்கிறார், புட்டு புட்டு வைக்கிறார். கட்டாயமாக படித்துப் பாருங்கள்.

இன்னொன்று ராஜ நடராஜன் எழுதியது. ஹுசேன் இது பற்றி சொன்னவற்றை பதித்திருக்கிறார். அருமையான பதிவு, படித்துப் பாருங்கள்.

இன்னொரு விஷயம் – நான் கூட கொஞ்சம் பயந்தேன், டாக்டர் ருத்ரன் வரைந்த நிர்வாண சரஸ்வதி படத்தை எல்லாருக்கும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி அனாவசியமாக அவரை வம்புக்கு இழுக்கிறோமே என்று. ஒருவர் – ஒரே ஒருவர் கூட அதை ஆட்சேபிக்கவில்லை. என்ன வரையப்பட்டிருக்கிறது என்பது என்பதை விட யார் வரைந்தது என்பதுதான் முக்கியம்!

பின்குறிப்பு: எதிர்வினைக்கு எதிர்ப்பதம் என்னங்க? யாருக்காவது தெரியுமா? நேர்வினை என்றால் சரியாக வரவில்லை, எதிர் எதிர்வினை என்று எழுதினால் எனக்கு எதிரிகள் உருவாகிவிடப் போகிறார்கள்!

தொகுக்ககப்பட்ட பக்கம்: ஆளுமைகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்:
டாக்டர் ருத்ரன் படம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கிறார்
ராஜ நடராஜன் ஹுசேன் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பதித்திருக்கிறார்
ஹுசேன் – சில எதிர்வினைகள்
எம்.எஃப். ஹுசேனின் “சர்ச்சைக்குரிய” ஓவியங்கள் பற்றி நான், டாக்டர் ருத்ரன், ஜெயமோகன்
ஹுசேனின் கட்டார் முடிவு பற்றி நான், டாக்டர் ருத்ரன்