சேதன் பகத்தைப் பற்றி ஸ்ரீனிவாஸ் நாலைந்து போஸ்ட் எழுதிவிட்டார். பகத்தின் தளம் இங்கே இருக்கிறது. ப்ளாக் இங்கே.

தொடர்புடைய பதிவுகள்:
2 States பகுதி 1, பகுதி 2
One Night at the Call Center பகுதி 1, பகுதி 2
Five Point Someone