இது வரை பக்ஸ், சேதுராமன், நான் எல்லாரும் சேர்ந்து இரண்டு தளங்களிலும் சேர்த்து நிறைய பதிவுகள் எழுதிவிட்டோம். ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் ரெகுலராக படிக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி!

பதிவுகளை எப்படி ஆர்கனைஸ் செய்வது என்று குழப்பமாக இருக்கிறது. புதிதாக இங்கே வரும் ஒருவர் எப்படி என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வார்? அட ரெகுலராக படிப்பவராக இருந்தாலும் கூட கஷ்டம்தானே? பக்கங்களாக பிரித்து பார்த்தேன், ஆனால் இப்போது இருக்கும் நிலையில் அதுவும் மிகவும் cluttered ஆக இருக்கிறது. என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை.

உங்களுக்கு ஏதாவது தோன்றினால் சொல்லுங்களேன்! பதிவர்கள் எப்படி இந்த பிரச்சினையை சமாளிக்கிறீர்கள்?

Advertisements