இந்த தளத்துக்கு விஜயராகவன் பரிச்சயமானவர். பல சிந்தனையை தூண்டும் மறுமொழிகளை எழுதி இருக்கிறார்.

அவர் எழுதிய ஒரு பதிவுக்கான சுட்டியை அவர் ஒரு மறுமொழியில் கொடுத்திருந்தார். இந்த பதிவில் ஆரியர்கள், வேதங்கள் பற்றி பல தகவல்கள் இருக்கின்றன. மறுமொழியை தேடுவது கஷ்டம், அதனால் அந்த சுட்டியை இந்த பதிவில் கொடுத்திருக்கிறேன். பாருங்கள்!

Advertisements