இந்த தளத்தில் அடிக்கடி எழுதும் ரதி தன் அனுபவங்களை ஒரு பதிவாக எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறார். கட்டாயமாக படியுங்கள்.

வினவு தளத்தை பற்றி எனக்கு பல விமர்சனங்கள் உண்டு, ஆனால் அவர்கள் மீது கொஞ்சம் மரியாதையும் உண்டு. தீவிர புலி எதிர்ப்பாளர்கள் அங்கே கொஞ்சம் அதிர்ச்சி அடையலாம்.

Advertisements