பாஸ்டன் பாலா லிஸ்ட் போடவென்றே ஒரு தளம் வைத்திருக்கிறார். நான் அவர் போடும் லிஸ்டுக்கு சிறு குறிப்பு எழுதியே பல நாள் ஓட்டுகிறேன். இன்று அதில் என் லிஸ்ட்! 🙂

நன்றி, பாலா!

தொடர்புடைய பிற பதிவுகள்
என் டாப் டென் லிஸ்ட் – தமிழ் நாவல்கள், எழுத்தாளர்கள்

Advertisements