எழுபதுகளில் என் படிப்பு என்ற பதிவில் சிறு வயதில் படித்த புத்தகங்களை பற்றி எழுதி இருந்தேன். ஒரு புத்தகம் விட்டுப் போய்விட்டது. கே.ஏ. அப்பாசின் இன்குலாப். கட்டாயமாக படியுங்கள். உப்பு சத்யாக்ரகத்தில் அடி வாங்கும் காங்கிரஸ் தொண்டர்களை பற்றி அவர் எழுதியது மனதை தொட்டது. இன்றும் உப்பு சத்யாக்ரகத்தை பற்றியும் காந்தியை பற்றியும் என் உயர்வான எண்ணங்களுக்கு இந்த புத்தகமும் ஒரு காரணம். இதுவும் அம்மா ரெகமெண்டேஷன்தான்.

Advertisements