சமீபத்தில்தான் ஒரு பதிவில் இந்த தொகுப்பை பற்றி குறிப்பிடிருந்தேன். அந்த தொகுப்பை வெளியிட்ட மோதி ராஜகோபால் என்பவர் இறந்துவிட்டாராம். அவரை பற்றிய விவரங்களை ஜெயமோகனின் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

மோதி ராஜகோபாலுக்கு என் அஞ்சலி.

Advertisements