பூவை எஸ். ஆறுமுகத்தை பற்றிய கட்டுரையும், பூவை கிராம தளத்தில் அவரை பற்றி உள்ள கட்டுரையும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி இருப்பதை டோண்டு ராகவன் பூவை ஆறுமுகம் பதிவுக்கு அளித்த மறுமொழியில் எடுத்து காட்டி இருக்கிறார். அவருக்கு நன்றி!

சேதுராமன் புத்தகங்களிலிருந்தும் தளங்களிலிருந்தும் தேடி எடுத்து இவற்றை மறுபதிவு செய்வது நல்ல விஷயம். தளங்களிலிருந்து எடுத்தாண்டால் கூடிய வரை அவற்றை சுட்ட முயற்சி செய்கிறேன். உதாரணமாக பாவலர் நா.ரா. நாச்சியப்பன், புலவர் கோவேந்தன் ஆகியோரை பற்றி பதிவுகள் போட்ட பிறகுதான் முனைவர் மு. இளங்கோவனின் தளத்தை பற்றி தெரிய வந்தது. அவரது பதிவுகளை படிப்பு பக்கத்தில் சுட்டி இருக்கிறேன்.

நாட்டுடமை சீரிஸின் வேர்ப்பதிவு இங்கே.

Advertisements