சேதுராமன் பாவலர் நாச்சியப்பன், புலவர் கோவேந்தன் ஆகிய இருவரைப் பற்றியும் நாட்டுடமை சீரிஸில் எழுதி இருக்கிறார். இருவரும் எப்படி பாரதிதாசனின் தாக்கத்தால் கவிஞர் ஆனவர்கள் என்றும் அவர்களது கவிதை முயற்சிகள் பற்றியும் அதில் பல சுவாரசியமான தகவல்கள் உள்ளன. இன்று முனைவர் இளங்கோவன் என்ற தமிழ் ஆராய்ச்சியாளரின் தளத்தை தற்செயலாக பார்த்தேன். அவர் பாரதிதாசன் பரம்பரை கவிஞர்களை பற்றி புத்தகமே எழுதி இருக்கிறார். அந்த புத்தகம் நாச்சியப்பன் பற்றிய பதிவுக்கு ஆதாரமாக பயன்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய தளத்தில் பாரதிதாசன் பரம்பரையைப் பற்றியும், புலவர் கோவேந்தன் நடத்திய வானம்பாடி பத்திரிகையைப் பற்றியும் இரு பதிவுகள் எழுதி இருக்கிறார், பாருங்கள்!

நாட்டுடமை ஆன எழுத்துக்கள் பற்றிய ஒரிஜினல் பதிவு இங்கே.

Advertisements