என் பெரிய பெண் ஸ்ரேயாவுக்கும் எனக்கும் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு உரையாடல்.

நாங்கள் அவளது பள்ளியிலிருந்து நேராக ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் க்ளாசுக்கு போய்க்கொண்டிருந்தோம். அவளுக்கு ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் பாலும் கொஞ்சம் பிஸ்கட்களும் கொண்டு போயிருந்தேன்.

நான்: ஸ்ரேயா, பாலை குடி.
ஸ்ரேயா: போதும் டாடி!
நான்: ஸ்ரேயா, வம்பு பண்ணாம ஒழுங்கா பாலை குடிச்சுடு
ஸ்ரேயா: Daddy, I will drink it after the class.
நான்: ஸ்ரேயா, ஒன்னரை மணி நேரம் ஜிம் க்ளாஸ் இருக்கு. அப்புறம் பசிக்கும். பாலை குடிச்சுடு.
ஸ்ரேயா:I am full, daddy!
நான்: ஸ்ரேயா, டெய்லி உன் கூட இதே பாடா போச்சு. ஒழுங்கா பால குடி, இல்லாட்டி அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடும்.
ஸ்ரேயா: But I have no space in my stomach, daddy! I can’t drink any more!
நான்: ஸ்ரேயா, உன் நல்லதுக்குத்தான் சொல்லறேன். அப்புறம் பசிக்கும். பாலை குடி.
ஸ்ரேயா: Aaaaaargh! I can’t drink any more! I am full! Aaaarrnnn! Please, daddy! No more! I am completely full! Aaaannggh!! I can’t drink even one more drop!
நான்: (மிகுந்த கடுப்புடன்) உன் கூட மாரடிக்க முடியாது. எக்கேடோ கெட்டுப் போ! குடிச்சா குடி இல்லாட்டி போ!
ஸ்ரேயா: Can I have some cookies?