இன்று பெரியார் படத்தை பற்றி ஒரு விமர்சனம் எழுதி இருக்கிறேன். முடிந்தால் பாருங்கள்.

Advertisements