ஜாதி, ஈழத் தமிழர்கள், மதிப்பீடுகள் பற்றிய போஸ்ட்களை தனி பக்கங்களாக வடிவமைத்திருக்கிறேன். (ப்ளாகின் டாப்பின் இந்த பக்கங்களை பார்க்கலாம்). இன்னும் செஸ், கிரிக்கெட், படிப்பு ஆகியவற்றை வகைப்படுத்த வேண்டும்.

Advertisements