நானே பார்க்கவில்லை, எப்படியோ முட்டி மோதி ஆயிரம் ஹிட் வாங்கி விட்டது இந்த ப்ளாக்! பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி!

Advertisements